ACRON Hazır Çözümler

Kantar Programı, SAP üzerinden kantar operasyonlarının gerçekleştirilmesi ve kontrolü için geliştirilmiştir Bu program ile harici bir kantar programına ihtiyaç duymadan, kantarlar doğrudan SAP sistemine bağlanmaktadır. Kantar ile ilgili tüm kontroller ve kantar işlemleri sonucu oluşacak tüm hareketler gerçek zamanlı SAP’ de gerçekleşmektedir. Bağımsız kantar programlarında yaşanan verilerin sonradan işlenmesi, yedeklemenin kantar bazında bağlı bilgisayarlarda yapılması, her kantar raporunun tek tek çekilip sonradan konsolide edilmesi problemleri ortadan kalkmaktadır.

Bu program özellikle gıda, çimento, kimya gibi tartım ile işlem yapan sektörlerde operasyonların hızlanması ve kontrolünü sağlamakta önemli rol oynamaktadır. Kantar programı ile giriş-çıkış tartımları sonrası SAP sisteminde yapılması gereken işlemler otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Böylece kantar fişlerinin sisteme sonradan aktarılması gerekmemektedir. Kantar tartımları sonrası yapılacak işlemler ;

 • Satınalma siparişine ilişkin otomatik mal girişleri
 • Satınalma siparişi olmadan otomatik mal girişleri
 • Ara depoya geçici mal girişleri
 • Sevkiyat aşamasında otomatik teslimat oluşturulup irsaliye kesilmesi
 • Stok nakillerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi
 • SAP sistemi üzerinden kantar operasyonları izlenebilmektedir. Böylece giriş-çıkış yapan araçlar, fabrika sahası içerisinde bulunan araçlar kolaylıkla izlenebilmektedir.

Kantar programı, fabrika giriş-çıkış süreçlerinin kontrol altına alınabilmesi için birçok fonksiyon içermektedir;

 • Araç daralarının kontrolü
 • Araç yükleme miktarlarının kontrolü
 • Fire ve ambalaj ağırlıklarını dikkate alarak net ağırlık hesaplanması
 • Müstahsil alımları için müstahsil tanımlama, müstahsilden mal kabul, müstahsil makbuzu oluşturma gibi işlemleri destekleyen özel süreçler
 • Yükleme/boşaltma emri, kantar fişi, müstahsil makbuzu, satış irsaliyesi kantar programından yetkili kişiler tarafından otomatik basılabilmesi
 • Giriş-çıkış işlemlerinde çekilen fotoğrafların kantar fişine bağlanması
 • Kantar raporu ile tüm operasyonların detaylı takip edilmesi
 • Kantar statüleri ile detaylı sorgulama yapılması; içeride, yüklemede, çıktı gibi.

Dahili nakliye, sevkiyat ve mal kabul dışında kalan stok hareketine neden olmayan çöp/moloz taşıma gibi işlemlerin de takibi için özel süreçler.

Dış Ticaret Modülü;ithalat, ihracat ve teşvik işlemlerinizi daha kolay ve etkin bir şekilde yapabilmenize imkan tanır. Dış Ticaret kapsamındaki lojistik, mali ve teşvik fonksiyonları şöyle sıralayabiliriz:

Lojistik Fonksiyonlar

 • Anlık olarak malların Gümrük/Fiktif, Yoldaki ve Depo Stok Takibi
 • Gümrük ve çekiliş işlemlerinin detaylı takip edilebilmesi
 • Ambalajlama ve sevkiyat öğesi (konteyner) işlemleri
 • Araçların fiili ve planlı kalkış-varış tarihlerinin işlenmesi
 • Araçların line ve rota bilgisinin takibi
 • Inspektör (Kalite Kontrol) planlaması
 • Belirlenen muhataplara e-mail ile bilgilendirme
 • İhracat ve ithalat ilişkin dokümantasyon yapılabilmesi

Mali Fonksiyonlar

 • İhraç edilen malların gümrük hattını geçiş tarihine göre, muhasebede baz alınacak fiili ihracat tarihinin kontrolü
 • Planlanan ve gerçekleşen sigorta, navlun ve diğer gümrük masraflarının fatura kontrolü
 • Kredi Yönetimi ile entegre Akreditif takibi
 • Türk mevzuatına uygun ithalat ödeme ve avans işlemleri
 • Tedarik Yan masraflarının detaylı takibi
 • Ödeme/fiili ithalat gerçekleşmeden, oluşan ithalat masraflarının sisteme girilebilmesi
 • İthal mevzuata ilişkin kur değerlemesi
 • İthal dosya maliyetlerinin detaylı hesaplanması

Teşvik işlemleri

 • Teşvik Dosyası Açma ve Kapama işlemi
 • Teşvik durumları, bakiyeleri ve raporlaması
 • Beyanname-Teşvik eşleştirmesi
 • İthal ve ihraç işlemlerinde otomatik Teşvik dosyası ilişkisi kurulması

ACRON, 2000 yılından beri gerçekleştirdiği kurumsal projelerin kattığı tecrübe ile müşterilerinin mobil çözüm ihtiyaçlarını da anahtar teslim olarak karşılamaktadır. Satınalma, üretim ve satış gibi firmaların otomasyona ihtiyaç duyduğu tüm süreçlerde mobil çözümler büyük bir fayda sağlayarak canlı kullanıma geçmektedir.

ACRON, Mobil Çözüm Ailesinin başlıca bileşenleri şunlardır;

Mobil onay sistemi;

Orta ve üst düzey yöneticiler için geliştirilen mobil onay sistemi ile SAP sistemindeki onay bekleyen iş kalemleri ilgili kişinin mobil cihazına(blackberry, iphone) otomatik bildirilmektedir. Özellikle satınalma talepleri ve satınalma siparişlerinin onaylanması sürecinde çok sık ihtiyaç duyulan bu çözüm ile yöneticiler SAP sistemine girme ihtiyacı duymadan doğrudan mobil cihazlarından ilgili talebi inceleyip onaylayabilmektedirler.
İş emirleri aynı zamanda yöneticinin posta kutusunda da bulunmaktadır. İsteyen yöneticiler onaylama işlemini Outlook üzerinden de gerçekleştirebilmektedirler.
ACRON Mobil onay sistemi yöneticilerin en büyük yardımcısı.

Mobil Satış Yönetimi;

Özellikle tüketim malları sektöründe firmaların en çok odaklandıkları ve sürekli iyileştirmeye çalıştıkları konuların başında; müşteri sadakati, müşteri hizmetleri ve sevkiyat performansı gelmektedir. Şirket karlılığının arttırılması bu konularda iyileştirmenin sağlanması ile mümkündür.
Firmaların bu hedeflerini gerçekleştirebilmesi için sevkiyat performansı ve kalitesini arttırmak, hızlı ve doğru satış yapmak hayati önem taşımaktadır. Satış ve sevkiyat sürecindeki performans ve verimlilik mobil çözümler ile kolaylıkla arttırılabilmektedir. ACRON olarak sunduğumuz çözümlerle birçok sektörün sipariş, sevkiyat süreçlerinin otomasyonu gerçekleştirilmektedir. Mobil Satış Yönetimi 3 temel süreci içermektedir:

Sipariş yönetimi; Satış sorumlusu

 • Tanımlı rota üzerinde müşteri ziyaretlerini gerçekleştirir
 • Kampanyalar hakkında müşteriyi bilgilendirir
 • Siparişleri kaydeder
 • Kredi kontrolünü gerçekleştirir
 • Anket yapar, şikayetleri kaydeder
 • Müşteri ekipmanları ile ilgili arıza/bakım kayıtlarını alır
 • Tahsilat yapar
 • Potansiyel müşteri kaydı alır

Sevkiyat yönetimi; Sevkiyat sorumlusu

 • Ürün teslimatı yapar
 • İade ürünleri ve boşları teslim alır
 • İrsaliye ve fatura basar (bluetooth printer aracılığıyla)
 • Tahsilat yapar

Sıcak satış

 • Kampanyalar hakkında müşteri bilgilendirir
 • İstenen siparişler araçtan irsaliye ile teslim edilir
 • İstenirse fatura kesilir
 • Tahsilat yapar

ACRON mobil çözümleri ile sahada yapılan tüm işlemler SAP sistemine aktarılmakta ve otomatik işlenmektedir. Mobil satış sistemi sadece SAP için tasarlanmış bir ürün değildir. Diğer kurumsal kaynak planlaması yazılımları ile de kolayca entegre edilebilmektedir.
Ayrıca herhangi bir kurumsal kaynak planlama yazılımına ihtiyaç duymadan doğrudan Web arayüzü ile mobil satış sistemi yönetilebilmektedir.

Üretim Operasyonları ;
Üretim takibi ve yönetimi özellikle kesikli üretim yapan firmaların kritik konularındandır. Firmalar üretim analizi için detaylı verilere, ERP sisteminin daha verimli çalışabilmesi için ise güncel verilere ihtiyaç duyar.
Mobil çözüm ailesi içerisinde üretim operasyonlarına yönelik olarak geliştirilen fonksiyonlar:

 • Fiili üretim verileri girişi
 • Üretim yönetim sistemleriyle entegrasyon
 • El cihazlarıyla üretim teyitlerinin verilmesi

Ayrıca MII (Manufacturing Integration and Intelligence) ürünü ile entegre çalışan versiyonu ile üretim operasyonlarının güncel takip edilmesi ve üretimden veri toplama sistemleri ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır.

Ambar Operasyonları;

Ambar operasyonlarının hızlı ve hatasız yapılmasında mobil çözümler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çözümlerle ambarda yapılabilecek operasyonlar;

 • Sayım işlemleri
 • Paletleme ve palet bozma işlemleri
 • Rafa yerleştirme
 • Palet okutarak hızlı sevkiyat yapma
 • Ürün iade işlemleri

 

Üretim ve ambar operasyonlarının daha etkin yönetimi açısından RFID teknolojisi de kullanılabilmektedir.

RFID;

RFID(Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri otomatik olarak tanımlama yöntemidir. Temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelir.
RFID teknolojisinin barkod teknolojisine göre avantajları:

 • RFID sistemleri dahilinde etiket ve okuyucu arasındaki veri değişimi hatasız olarak gerçekleşmektedir. Barkod sistemlerinde ilk okuma sırasında hata olasılığı her zaman vardır.
 •  RFID etiketleri içindeki tutulan bilgi değiştirilebilmektedir. Örneğin istenirse değişen ortam sıcaklık bilgileri RFID etiketleri üzerine kaydedilebilir. Barkod sistemlerinde ise bilgiyi değiştirmek için etiketi değiştirmek gerekmektedir.
 •  RFID etiketleri içinde saklanabilen bilgi miktarı, Barkod etiketlerine göre çok daha yüksektir.
 •  RFID etiketleri içindeki bilgilerin okunabilmesi için, etiketin okuyucunun görüş alanı içinde olması gibi bir zorunluluk yoktur. Barkod sistemlerinde ise etiket üzerindeki siyah çizgilerin içerdiği kodların lazer okuyucu tarafından okunabilmesi için, etiket kesinlikle okuyucunun görüş alanı içinde yer almalıdır.
 •  RFID etiketleri kirli ve nemli ortamlar içinde etkilenmemektedir. Barkod sistemlerinde ise kirlenme ve yıpranma çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • RFID sistemlerinde etiketler toplu şekilde okunabilmektedir. Aynı anda 10-100 etikete kadar okunabilme özelliği vardır. Barkod sistemlerinde ise etiketlerin tek tek okunması gerekmektedir.
 •  RFID etiketlerinin okuma hızı ortalama 0,5 saniye iken, Barkod sistemlerinde bu süre 4 saniyeye çıkmaktadır.
 •  RFID sistemlerinde, etiket okuma işi otomatik bir şekilde, personel maliyetine maruz kalmadan gerçekleşmektedir. Barkod sistemlerinde ise okuma işlemi manüel bir şekilde gerçekleşmekte ve personel maliyeti oluşmaktadır. Bu sistemi otomatize etmek için barkod etiket lokasyonunun da standardize edilmesi gerekmektedir.
 •  RFID sistemlerinde pasif etiketler için okunma uzaklığı 5 metreye kadar çıkarken, Barkod sistemlerinde bu uzaklık en fazla 50 santimetrede kalmaktadır.

RFID etiketlerinin kopyalanması ve içeriğinin gözle okunabilmesi imkansızdır. Barkod etiketleri ise kolaylıkla kopyalanıp değiştirilebilmektedir.

ACRON Hukuk Çözümü, kurumların taraf olduğu davalar ve soruşturmaların, tüm süreçlerinin bir yazılıma girilmesi ve gerekli raporların bu sistem üzerinden alınabilmesini içermektedir. Her bir dava veya soruşturmanın programa giriş yapılması ve ilişkili tüm safhaların takibini yapmak mümkündür. Uygulama, web tabanlı bir program olup Internet erişimine açık herhangi bir bilgisayardan girilmektedir. Program girişinde kullanıcıya özel, kullanıcı adı ve parola bilgileri girilmesi gerekmektedir.

 

Kadrolu Avukat-Yönetici, Kadrolu Avukat-Çalışan, Hukuk Bürosu–Yönetici, Hukuk Bürosu–Çalışan ve Master rollerinde kullanıcılar tanımlamak ve bu rollere özel tasarlanmış iş süreçlerini çevirmek mümkündür.

 

Sistemde yeni bir dava veya soruşturma iş talebinin yaratılması, yapılacak İşlerin süresi geçmiş, gelecek ve bugün olarak statülerinin takibi, dava veya soruşturma izleme ekranında geniş arama fonksiyonlarından yararlanarak Davacı unvanı/adı, Davalı unvan, adı, Esas Numarası, Mahkeme Yeri, Mahkeme Numarası, Mahkeme Türü, Dava Türü izlenebilirliği yapmak mümkündür. Takip ekranları ile tüm dosya, soruşturma ve ilgili aktiviteleri sistem üzerinde tutmak ve sonuçlarını takip edebilmek mümkün olacaktır.

ACRON, birçok uygulama ile etkinliği ve başarısı kanıtlanmış Kullanıma hazır Portal Çözümleri sunmaktadır. Kurumsal süreçlerinize hızla entegre edilebilen ACRON ESS Paketi mevcut uygulamalarınızın portal üzerinde en iyi şekilde çalışanlara sunulmasına olanak sağlar. Tüm İnsan Kaynakları Süreçlerini bütünsel olarak ele alan çözüm önerileri ile ACRON ESS Paketi, şirketinizin çalışlanlara açılan yüzü olmaya aday niteliktedir.

 

Kullanıcı Odaklı tasarlanan ve değişken süreçlere kısa sürede cevap verebilen ürünümüz ile birçok iş sürecini portal üzerinden yürütebilecek ve çalışan verilerini en kısa sürede temin edebileceksiniz. SAP ESS uygulamalarını ACRON ESS Paketi eklentisi ile Kurumsal taleplere en hızlı şekilde cevap veren bir ürüne dönüştürebilir, çalışlanlarınıza tüm özlük verilerini güncelleyebilecekleri ve müdahil oldukları tüm akışları görüntüleyebilecekleri ara yüzler sunabilirsiniz. Size sadece analiz edilebilir verileri raporlamak kalacak.

ACRON Personel Bütçe Paketi ile bütçe versiyonları arasında karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Dönem ve masraf yeri ve masraf bileşeni bazında, norm kadro sayınıza bağlı olarak bütçe maliyetlerinizi raporlayabilir, yıllık ücret artışlarının hangi oranda size nasıl bir maliyet doğuracağını analiz edebilirsiniz.

ACRON Ücret Yönetimi Destek Servisleri Ürünü, şirket çalışanlarına ilişkin tüm unsurların belli bir amaç doğrultusunda kurallar ve yöntemler kullarak bütünsel olarak yönetilmesini sağlayan bir üründür. Ekonomik koşullar ve farklılaşan iş gücü yapısı, ücretlendirme politikalarının belirlenmesinde çok farklı unsurların gözönünde bulundurulmasını gerektirmektedir.

 

Çok adımlı ücret artış senaryolarının yürütülebildiği ACRON Ücret Yönetimi Destek Servisleri Ürünü ile Bütçe Karşılaştırma raporları entegre edilebilmektedir. Bu entegrasyon ile kurallar ve yöntemler uygulanırken Performans Değerlendirme Sonuçları baz alınabilmekte ve Ücretlendirme yazışmaları yapılabilemektedir. Mevcut çalışanlar için Ücret analizi, Yan hak analizi gibi süreçlerin analizine olanak sağlayan ürün, aynı zamanda Ücret Teklif Öneri desteği de sunmaktadır.

 

Bu unsurları bütünsel olarak ele alan ve değerlendirilmesine olanak sağlayan ACRON Ücret Yönetimi Destek Servisleri Ürünü;

 • Çok adımlı ücret artış senaryoları
 • Bütçe Karşılaştırma raporları
 • Ücret analizi
 • Ücret Anket Sonuçları Analizi süreçlerini birarada yürütmektedir.

ACRON Online Kasa

ACRON Online Banka

ACRON DBS

ACRON Process Zinciri İzleme