ACRON Sektörel Çözümler

Demirçelik sektörünün ihtiyacına yönelik olarak hazırlanmış, yapılacak küçük revizyonlarla kısa sürede devreye alınabilecek SAP yazılımları üzerinde uyarlanmış direk kullanılabilecek bir çözümdür. Kapsamı aşağıdadır;

 

Satış Dağıtım (SD) Uygulamaları

 

 • Ürün Spesifikasyonları
 • Müşteriye özel üretim
 • Rota belirleme
 • Varyant Fiyatlandırması
 • Sevkiyat ve Kantar Uygulamaları
 • Kur Belirleme ve Kur Farkı Hesaplama
 • Sipariş çek, nakit eşleme (ödeme planı, sipariş eşleme)
 • Ürün adet, boy kilo ile sipariş işleme
 • Stoktan satış

Malzeme Yönetimi (MM) Uygulamaları

 • İthalat ve yerli hammadde tedarik süreci
 • Hammadde otomatik fiyatlandırma
 • İthal maliyet hesaplama prim/ceza uygulaması
 • Hammadde karakteristikleri
 • Özel stok raporları
 • Ürün numara adet, ebat, kalite, kilo takibi

Üretim Planlama (PP) Uygulamalarında

 • Üretilebilir ürün kataloğunun ebat ve standart kalite detaylarında tanımlanması.
 • Sektöre özgü parti / barkod bazlı ürün takibinin yapılması
 • Kalite/ebat detayında üretim planlama seçenekleri
 • Çelikhane/ haddehane süreçlerine özgü planlama çözümleri
 • Üretim girişleri/sarfiyatlarının MES (SEVİYE 3) sistemleri üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmesi.
 • Kalite kontrol ve üretim süreçlerinin entegre yapılarının yönetilmesi.

Maliyet Muhasebesi (CO) Uygulamalarında

 • Müşteri sipariş maliyeti – karlılığı
 • Safha maliyeti ile her aşamada maliyet izleyebilme
 • Ürün maliyetinde dolaylı giderleri detaylı raporlayabilme
 • Üretimde çıkan hurdaların ürün maliyetlerine yansıtılması
 • Nakliye giderlerinin ürünlere yansıtılması

Kalite Kontrol (QM) Uygulamalarında

 • Ürün spesifikasyon tanımlamaları
 • Numune alımı
 • Ölçüm değerleri girişi
 • İade/claim süreci
 • Karakteristik değişiklikleri nin(kalite, ebat) tarihçe tutulacaktır
 • Yeniden işleme
 • Mill test sertifikası basımı
 • Karakteristik değeri değişimleri (değer değişikliklerinde orijinal değerin tutulması)

Endüstriyel yemek sektörünün ihtiyacına yönelik olarak hazırlanmış, yapılacak küçük revizyonlarla kısa sürede devreye alınabilecek SAP yazılımları üzerinde uyarlanmış direk kullanılabilecek bir çözümdür. Kapsamı aşağıdadır;

UYGULAMA KAPSAMI

 • Finansal Uygulamalar (Muhasebe, Finans, Maliyet Muhasebesi)
 • İnsan Kaynakları
 • Operasyon – Tedarik Zinciri Yönetimi (Proje Yönetimi, Satınalma, Stok Yönetimi, Üretim Yönetimi, Satış ve Dağıtım)
 • Merkezi Satınalma
 • Mutfak Süreçleri
 • Yerinde hizmet veren mutfaklar
 • Taşıma mutfaklar
 • Okullar
 • Hastaneler
 • Merkez Mutfak Süreçleri
 • Kantin, Cafe, Market Süreçleri
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması
 • Satış&Sözleşme Yönetimi

HEDEF KAZANIMLAR

 • Ana Veri Yönetimi
 • Kontrat Yönetimi
 • Merkezi Satınalma Yönetimi ve Stok Yönetimi
 • «Mutfak» Yönetimi Prosesleri
 • Merkezi Mutfak Yönetimi
 • Merkezi Menü Planlama
 • Merkezi Reçete ve Menü Yönetimi
 • Maliyet Simülasyonu
 • Proje bazlı Menü Planlama
 • Bölgesel/Sektörel bazlı merkezi menünün devralınması ve uyarlanması
 • Maliyet simülasyonu
 • Toplam maliyetin planlanması ve hesaplanması
 • Yeni projelere uygulamanın kolay ve hızlı şekilde yaygınlaştırılması
 • Bütün finansal süreçlerin operasyon ile entegre edilmesi
 • Sağlam, güvenilir raporlama sistemi
 • HR uygulamaları ile tamamlanmış entegre sistem (puantaj, bordro)

OilONE enerji sektöründe akaryakıt ve gaz dağıtımı, madeni yağ üretimi gibi operasyonları gerçekleştiren firmalar için tasarlanmıştır. Bu ürün ile özellikle akaryakıt&gaz alımları, ithalatları ve yurtiçi yurtdışı satışları yönetilmektedir.  Ürün sektörün gerektirdiği raporları standart olarak içermektedir. Ayrıca sektör için kritik olan karlılık raporları ürün içerisinde parti bazlı olarak oluşturulmuştur.

OilONE Çözümünün İçerdiği Özel Fonksiyonlar

Yoğunluk ve kesafet işlemleri

 • Parti bazlı maliyet ve karlılık hesabı
 • Müşteri kredi ve risk takibi
 • İstasyonlara yapılan yatırımların takibi
 • Müşteri kotalarının izlenmesi
 • Promosyon malzemelerinin izlenmesi
 • Banka entegrasyonu

OilONE Çözümünün İçerdiği Süreçler

Satış Süreçleri

 • İstasyonlara yapılan satışlar
 • 3. Parti firmalara satış
 • İhale satışları
 • Taşıt tanıma sistemi ile satışlar
 • Üyelik kartı süreçleri
 • Deniz satışları
 • Havayolu şirketlerine satış
 • BUNKER satışları
 • Gaz dağıtımı (LPG, LNG, CNG)
 • Gaz nakliye servisi

Satınalma Süreçleri

 • Ana distribütörlerden akaryakıt tedarik senaryosu
 • Diğer akaryakıt şirketlerinden akaryakıt tedarik senaryosu
 • Akaryakıt ithalat senaryosu
 • Ana distribütörlerden gaz tedarik senaryosu

Üretim Süreçleri

 • Madeni yağ üretimi
 • CNG üretimi

Raporlama

 • Günlük stok raporu
 • Ulusal stok raporu
 • Karlılık raporları
 • İthalat raporları
 • Gider vergisi raporları
 • ÖTV raporları
 • Finansal raporlar
 • UFRS raporlaması

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin…

Otomotiv ana sanayi ve yan sanayii için sunulan çözümler satış planlamadan EDI ile sipariş entegrasyonuna, satınalmadan tedarik planlamaya, arge sürecinden kalite yönetimi ve ürün maliyetlendirmesiyle birlikte finansal uygulamalara kusursuz entegre çözümler içermektedir. Satış ve servis süreçlerinde siparişten teslimat süreçlerine, servis işlemlerinden yedek parça stoklarının takibine kadar entegre çözümler sunulmaktadır.

SAP Higher Education & Research (HER) kolejlerin, yüksek okulların, üniversitelerin ihtiyaç duyduğu uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır. ACRON, HER sektörel çözümünün Türkiye’deki ilk kolej uygulamasını hayata geçirmiştir.

 

Kampus Yönetimi

 • Öğretme
 • Olay planlaması
 • Öğrenciler
 • Kampüs yönetimindeki süreçler
 • Araştırma
 • Yönetim
 • Kampüs yönetimi ve CRM

e-Satınalma

 • Akıllı tedarik ve malzeme yönetimi
 • Talep planlama, satınalma, fatura doğrulama, stok yönetimi ve depo yönetimi
 • Fon yönetimi, mali muhasebe ve işletme muhasebesi özelliklerine doğrudan bağlantı

Bilgi Yönetimi

 • Web check-in’i, yazarlık ve düzenleme
 • Performans değerlendirme workbench’i
 • Doküman yönetimiyle entegrasyon

E-Learning – Uzaktan Eğitim

 • Öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrenci seçme için gerekli olan kişiselleştirilmiş online eğitim teklifleri
 • Öğrenci profillerine göre hazırlanmış öğrenme yöntemleri
 • Öğrenci hesapları ve süreç izleme
 • ERP sistemleriyle entegre hale getirilmiş değerlendirme sonuçları

Finans Yönetimi

 • Kuruluş bünyesine yayılmış kapsamlı bütçe ve finansman yönetimi
 • Optimizasyonu sağlanmış bütçe hazırlama süreçleri
 • Süreç, ürün ve hizmet maliyetlerinin kontrolü için işletme muhasebesi araçları ve karar destek özelliği
 • Yatırım getirisi analizleri
 • Satıcı ve müşteri muhasebesinin verimliliğini artırmak için kapsamlı muhasebe işlevleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Kişisel bütçeleri iş alanlarıyla ve çalışanlarla birleştiren işletme ve portföy yönetimi
 • Boş pozisyonlar, başvuru ön elemesi, raporlama ve maliyet analizi gibi özelliklerin yönetilmesiyle ilgili işe alma süreçleri
 • Zaman ve izin yönetimi
 • Personel yönetimi

Holdinglerin ihtiyacına yönelik olarak hazırlanmış, yapılacak küçük revizyonlarla kısa sürede devreye alınabilecek SAP yazılımları üzerinde uyarlanmış direk kullanılabilecek bir çözümdür. Kapsamı aşağıdadır;
ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)

 • Finansallar (Genel Muhasebe, Borçlular, Alacaklılar, Nakit Yönetimi, Sabit Kıymetler, Yatırım Yönetimi, yeni TTK ve IFRS uygulamaları)
 • Maliyet Yönetimi (Masraf Merkezi Muhasebesi, Kar Merkezi Muhasebesi, Ürün Maliyeti ve Karlılık Analizi standart/fiili maliyet karşılaştırmalı analizleri )

İleri Finans

 • Hazine Yönetimi (Kredi Takibi, Leasing, Factoring, Holding Finans Yönetimi şirketler arası işlemler )


Ortak Satınalma

 • Satınalma ve Stok Yönetimi (Talepten siparişe ve mal kabulünden fatura ödeme işlemlerine kadar ortak satınalma ve stok işlemleri)
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (Ortak portal ve e-satınalma işlemleri için geliştirilmiş fonksiyonlar)

İnsan Kaynakları

 • Personel, Organizasyon ve Görev Tanımları Bordro işlemleri Personel Gelişimi (Kariyer, Eğitim, İşe Alım Performans Yönetimi )

Bütçe

 • Farklı şirketler ve sistemler üzerinde çalışan ortak bütçe hazırlığı bütçe-gerçekleşen karşılaştırmalı raporları eşliğinde) Konsolidasyon (Grup şirketleri arasında konsolidasyon eliminasyon )

Raporlama

 • BW / BI Raporlama  / Dashboard

Strategic Management

 • SM / KPI / Simulasyon

Mobil Uygulamalar

 • ipad, mobil telefon üzerinden onay işlemleri ve raporlamalar

Elektrik ve elektronik sektörü için sunulan çözümler satış siparişinden konfigüre malzeme yönetimine, arge üretim sürecinden müşteri ilişkileri yönetimine  ve karlılık analiziyle birlikte finansal uygulamalara kusursuz entegre çözümler içermektedir. Portal arayüzü ile bayi, bölge, son tüketici sipariş ve stok takibi gibi web tabanlı işbirliği ortamlarına olanak sağlamaktadır.

İlaç sektörüne yönelik oluşturduğumuz çözümler, kalite yönetimi, üretim ve planlama, ilaç takip sistemi, kare barkod uygulamaları, raf ömrü takibi ve depo yönetim süreçleri, akıllı depo sistemleri, izlenebilirlik, numune süreçleri, laboratuar sistemleri ile entegrasyon, ziyaret takipleri, promosyon yönetimi gibi temel operasyonel süreçleri içermektedir. Bununla birlikte ilaç satış rakamlarını bölge, kutu, dağıtım kanalı bazında farklı kriterlerde sunulabilecek satış, karlılık ve bütçe analizleri yapmaya olanak sağlar.

SAP Hasta Yönetimi Hasta Yönetimi çözümü, hasta kayıt ve bilgi yönetimi anlamında idari süreçlerin yönetimini sağlar. Hastane içi ve dışında olabilecek her tür tedavinin kaydının tutulması mümkündür. Yatarak ve ayakta tedavi gören hastaların randevu sistemlerinden, bekleme listelerine ve yatak tahsislerine kadar her türlü bilginin saklanması ve optimizasyonunu sağlar. Hasta Yönetimi, ön ofis ve arka ofis işlemleri SAP ERP Finansal uygulamalar entegrasyonuyla sağlanmaktadır.

 

SAP Klinik Yönetimi   SAP Klinik Yönetimi çözümü olan i.s.h. med hastane bilgi yönetim sistemi, Dünya üzerinde 16 ülkede ve 360 modern hastanede kullanılmaktadır. Sağlık profesyonellerinin, planlama, dokümantasyon, yönetim ve iletişim alanlarında hastaya en iyi hizmeti sunmasını amaçlamaktadır.   SAP i.s.h. med elektronik hasta kayıt sistemi ile bilgiye gerçek zamanlı erişim sağlamaktadır.Tüm klinik sipariş girişi süreçlerinde, ilaç girişinden dağıtılmasına kadar  optimizasyon sağlar. Bununla birlikte, entegre klinik yönetimi çözümü olan SAP i.s.h. med tüm süreçlerinizi desteklemek için hasta kabulden, operasyonlar, ameliyathaneye ve oda servis yönetimine kadar entegre hizmetler sunar.

Perakende ve dağıtım sektörü için sunulan çözümler, satış planlama, bütçeleme, mağazacılık operasyonları, yazarkasa entegrasyonları, numune süreçleri, dağıtım planlama, fiyatlandırma, allocation, merchandise planlama gibi operasyonel süreçlerden çok seviyeli karlılık ve maliyet analizlerine kadar esnek, entegre çözümler içermektedir.

Hızlı tüketim sektörlerinde oluşturduğumuz çözümler, malzeme izlenebilirliliği, raf ömrü yönetimi, dağıtım planlama, rota planlama, kalite yönetimi, son kullanım tarihi gibi operasyonel süreçlerden çok boyutlu maliyet, karlılık analizleri ve bütçe yönetimi gibi kritik iş süreçlerini içermektedir.

İşletme Karlılığı

 • Proje ve Tüzel muhasebe yapılarının entegre faturalama sistemi sayesinde tam kontrolü
 • Tedarikçiler ve alt-yükleniciler ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi
 • Çalışanların en etkin şekilde değerlendirilmesi

Proje Yürütme

 • Projelerin zamanında ve bütçeye uygun olarak yönetilmesi
 • Ekipman Yönetiminden, Tedarik ve Sevkiyata proje yürütme kapasitesinin arttırılması
 • Değişiklik gereksinimlerinin zamanında ve verimli bir şekilde karşılanması

Kurum Yönetimi

 • Tesis yönetimi sayesinde yeni pazar imkanları kazanma
 • Proje portfolyoları yapısı ile optimize edilmiş bir yönetim oluşturulması
 • Farklı süreçlerin tek bir entegre yapı altında buluşturulması