ACRON SIMPLE EC

SuccessFactors Hazır Çözüm Paketi ile Tüm Süreçlerde Maksimum Verimlilik

ACRON SIMPLE EC çözümü, SuccessFactors Çalıșan Merkezi modülünün standart süreçlerini iyileștirme amacıyla geliștirildi. Bu çözüm; çalıșanların kendi bilgilerini güncellemeleri, ișe alım, ișten çıkarma gibi ișlemler dizilerinin yürütülmesi ve onayları ile izin bilgilerinin giriș ve onayı, bordro zarfı görüntüleme, organizasyon verilerinin yönetilmesi gibi süreçleri içeriyor.

Geleneksel yaklașımda; belirlenmiș müșteri ihtiyaçları, öngörülemeyen maliyetler, geniș kapsamlı ișlevsellik, proje bașında tüm sürecin tasarlanması gerekliliği yüzünden çok uzun süren projeler söz konusu oluyordu. SuccessFactors Paket Çözümü’nde ise içeriği önceden belirlenmiș projeler, düșük satın alma maliyeti ve sabit fiyat avantajı, ihtiyaç odaklı ek fonksiyonların eklenmesi ile daha kısa proje süreçleri öne çıkıyor.

Fayda Odaklı Yaklașım

 • Görselliği yüksek onay süreçleri
 • Kullanıcı dostu ekranların mobil üzerinden de kullanılabilmesi
 • Tam entegre bir sistem
 • 2 ayda implementasyon
 • Hazır içerikler ile proje riskini minimize etme
 • Projelerde %100 Bașarı Oranı
 • HANA Cloud Integration ile entegrasyon konusunda tecrübeli danıșmanlar
 • ACRON Çalıșan Merkezi Proje Tecrübesi
 • Seyahat Yönetimi Add-on’u ile zenginleștirilmiș içerik
 • Pozisyonların çalıșanlarla doldurulma oranında %13,7 artıș
 • Çalıșanların ișe bağlılığının artması
 • İș gücü devir oranının %15,2 oranında azalması
 • Göstergeler ve analiz raporlarına kolay erișim
 • Tek bir butona tıklayarak gerçek zamanlı çalıșan verisine ulașabilme

ACRON SIMPLE EC ÇÖZÜMÜ VERSİYONLARI

Basic Versiyon
KAPSAM
Standart Çalıșan Merkezi
LİSANS
Çalışan Merkezi Lisansı
PROJE SÜRESİ
8 hafta
ENTEGRASYON
SAP HCM Bordro ile entegrasyon

Plus Versiyon
KAPSAM
Standart Çalıșan Merkezi + Seyahat Yönetimi Add-On
LİSANS
Çalışan Merkezi + SAP Cloud Platform Lisansı
PROJE SÜRESİ
10 hafta
ENTEGRASYON
SAP HCM Bordro ve SAP Finansallar ile entegrasyon

ACRON SIMPLE EC ÇÖZÜMÜ FİYATLAMA

Versiyon Kategori Bașlık Açıklama EUR Fiyat Periyod
Basic & Plus Lisans Çalışan Merkezi Standart 5 Kullanıcı başına aylık (yıllık tekrarlayan)
Basic & Plus Lisans Çalışan Merkezi Fonksiyonel Kullanım 2,89 Kullanıcı başına aylık (yıllık tekrarlayan)
Basic & Plus Servis Danışmanlık Imp. & Canlıya geçiş 15.000 Tek Seferlik Danışmanlık bedeli
Plus Lisans SAP Cloud Platform Kullanıcı başına aylık 1,5 Euro olan yata ek olarak aylık 416 Euro ek lisans maliyeti vardır. 1,5 Kullanıcı başına aylık (yıllık tekrarlayan)