ACRON4U

ACRON Bilişim olarak, ACRON4U çatısı altında, “Sizin İçin ACRON” diyor ve Dijital Dönüşüm başlığı altında, Endüstri 4.0, S/4HANA ve BW/4HANA olmak üzere, tüm dönüşüm projelerinizde yer almak istiyoruz.

ACRON4U, ACRON Bilișim’in Dijital Dönüșüm, Endüstri 4.0 Uygulamaları, S/4HANA Dönüșüm Projeleri ve BW/4HANA Dönüșüm Projeleri gibi yenilikçi çözümlerini tek bir çatı altında topladığı marka olarak konumlanıyor. Bugün, 20’den fazla sektörde, 200 farklı müșteri ve 340’tan fazla proje ile edindiğimiz bilgi birikimimizi, yeni nesil Dijital Dönüșüm Uygulamaları ile bileștirerek değer önerisi sunuyoruz.

Yalnızca ERP tarafındaki yenilikleri değil, donanım ve yazılımı birlikte düșünerek farklı saha uygulamalarını da en yakın șekilde takip ederek, müșterilerimizin iș süreçlerinde dönüșüm yapmayı hedefliyoruz.

İș Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalıșanların takip edilmesinden, enerji ve ham madde tüketimlerinin cihazlar ile ölçülmesine, önleyici bakım uygulamalarından, akıllı șehirciliğe, müșterilerimizin sahadaki süreçlerini iyileștirmek üzere çalıșıyoruz.

S/4HANA ve BW/4HANA Dönüşümü

SAP, S/4HANA ile yeni nesil uygulamaları daha da bütünsel bir hale getirdi.

Gücünü, HANA veri tabanından ve yenilenmiș kod yapısından alan S/4HANA, SAP’nin yeni nesil çözümlerinin de çekirdeği haline geldi. SAP Leonardo Platformu ile IoT uygulamalarını modelleyebilen S/4HANA, hali hazırda SAP kullanan ișletmeler için de seviye atlamanın ilk adımı oldu.

İșletmeler, S/4HANA ile SAP’nin ECC’deki yapısından daha entegre, daha bütünsel ve daha birleșik bir ERP altyapısı ile tüm süreçlerini yönetebiliyorlar. Süreçler sonucu olușan veriler üzerinden S/4HANA ve çevre çözümlerin yetenekleri ile süreç döngülerini iyileștirerek rekabette bir adım öne geçmeyi bașarıyorlar.

BW/4HANA, SAP’nin yeni nesil Veri Ambarı olarak konumlanıyor. Klasik BW ye göre anlık raporlama ve farklı sistemlerden gelen verilerle entegre raporlama konusunda yeteneklerini arttırmıș durumda. BW/4HANA, yeni nesil raporlama araçları üzerinden kullanıcılarına bașarımı yüksek kullanıcı deneyimi ile ișletmeleri ileri tașıyacak stratejik karar desteğini sunuyor.

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 kavram olarak, ișletmelerin dijital dönüșüm ile ilgili uygulamalarını tek bir çatı altında toplamalarını adresliyor. Özellikle üretim, tedarik zinciri, depolama gibi süreçlerinde bilișim teknolojilerinin üst düzey kullanımı ile verim artıșını amaçlanıyor. İșletmeler, yeni nesil yazılımlar ve donanımlar ile dijital olarak dönüșerek her geçen gün bu hedefe bir adım daha yaklașıyor. ACRON bu doğrultuda, SAP’nin de izlediği yol haritasına paralel olarak hem SAP nin Leonardo Platform Servisini kullanıyor hem de Endüstriyel Donanımları (IoT) kullanarak uçtan uca çözümler sunuyor.

Hangi Yöntem ile S/4HANA Dönüşümü Yapmalıyım?

ACRON olarak müșterilerimizin yeniliğe attıkları adım olan S/4HANA Dönüșüm Projeleri’nde var olmayı hedefliyor ve bu yolculukların vazgeçilmez yol arkadașı olmak için çalıșıyoruz.

Hali hazırda SAP kullanan bir ișletmenin, SAP S/4HANA’ya geçiș talebinin karșılanması için iki farklı yöntem söz konusudur. Bunlar; Greenfield (Yeniden/Sıfırdan S/4HANA Projesi) ve Brownfield (Mevcut Sistemin S/4HANA’ya Güncellenmesi) olarak tanımlanmaktadır.

Brownfield geçiș yönteminin kendi içinde farklı alternatifleri bulunsa da SAP’nin DMO (Data Migration Option) aracı kullanılarak Brownfield projelerin gerçekleștirilmesi daha efektif olmaktadır. Standart bir Brownfield proje geçișinden farklı olarak, SAP DMO aracı ile sistem son EHP paketine yükseltilir, veri tabanını HANA’ya geçirilir. Sonrasında ise sistem S/4HANA’ya tașınır. Sistem üzerindeki uyarlamaların ve müșteri özelinde geliștirilmiș uygulamaların (Z’li yapılar) tașınma sırasında kontrol edilmesi ve düzenlenmesi gerçekleștirilir.

Greenfield S/4HANA geçișleri, ișletmelerin ilk kez SAP’ye geçiș yaptıkları projeler ile benzer süreçler içeriyor. Greenfield Projeler, Brownfield Projelere kıyasla daha uzun sürebilmektedir. Bunun nedeni yıllar içerisinde değișen süreçlerin tekrar kurgulanabilmesidir. Greenfield yönteminin bir avantajı da hali hazırda kullanılan sistemde yıllar içinde biriken geliștirme ve uyarlama gibi kullanılmadan barındırılan süreçlerin ve verileri yalınlaștırması ve sadeleștirmesidir.

En doğru dönüșüm yöntemini belirleyebilmek için, kullanılmakta olan SAP sistemi ile ilgili analiz çalıșması gerçekleștirilmesi gerekmektedir.

Dijital Dönüşüm – Endüstri 4.0’da Neler Yapıyoruz?

ACRON olarak, dijital dönüșüm projelerinde de müșterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Nesnelerin İnterneti (IoT) özelinde sahadan veri toplanması ve toplanan veriler ıșığında büyük verinin (BigData) ișlenmesi ve ilgili örüntüler (Predictive Analytics) yordamıyla süreçlerin iyileștirilmesi gibi konularda, bilgi birikimimiz ile daha optimize ve mükemmele yakın süreçler için çözümler sunuyoruz.

Bu doğrultuda, genel ekipman verimliliği takibi, üretim izlenebilirliği, üretim performansı, kıymetli ekipman takibi, verimlilik ve güvenlik, ürün kalitesine etki eden ana nedenlerin tespit ve analiz edilmesi, süreç optimizasyonu, enerji analizi, bakım-önleyici bakım faaliyetleri ile üretim etkinliğini arttırma, iș sağlığı ve güvenliği takibi gibi konularda müșterilerimize yenilikçi çözümler üretiyoruz. Tüm bunların yanı sıra, müșterilerimizin karlılığına ve maliyet politikalarına hizmet edecek katma değerli çözümler sunuyoruz.