SAP NW BW – SAP NetWeaver Veri Ambarı

SAP NetWeaver Veri Ambarı Danışmanlığı’nda Türkiye’de en fazla proje referansına
sahip ACRON, karar vericilerin istediği bilgiye hızlıca ulaşmasına imkan tanıyor.
SAP NetWeaver Veri Ambarı Çözümleri, veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyonlara dönüştürerek, işletmelerin
doğru zamanlarda doğru adımlar atmalarını, stratejik ve taktiksel kararları doğru verebilmelerini ve
globalleşen pazarda rekabet avantajı elde edebilmelerini sağlayan çözümdür. ACRON olarak
sunduğumuz çözümlerle; kurumlar, konsolide edilmiş, doğru, gerçek zamanlı ve çok boyutlu verileri;
farklı kırılımlarda ve zamanında kullanarak proaktif bir şekilde yönetilebilirler.

ACRON SAP NetWeaver Veri Ambarı uygulamalarında Türkiye’deki en çok proje referansına sahip iş ortağı konumundadır.

 

SAP NetWeaver Veri Ambarı Çözümleri;

 

  • İşletmelerin farklı sistemlerdeki verilerini tek bir platformda depolanması ve yönetilmesini,
  • Veriyi bilgiye dönüştürerek işletmeleri zamanında karar alma noktasında desteklemeyi,
  • En iyi sektörel iş uygulamaları ile hızlı projeler gerçekleştirmeyi,
  • Karar vericilere, bilgiye ulaşmak için tek bir araç ve ortam sunmayı,
  • Kurum performansını ölçme ve yönetmeyi,
  • Sürekli gelişmeyi desteklemek için simülatif ortam yaratmayı,
  • Entegre bütçe çözümleri sunmayı sağlamaktadır.

SAP SyBase IQ

 

Raporlama Sistemleri için En Uygun Veritabanı
Değişen piyasa şartlarına ayak uydurabilmek ve rekabet etmek için hızlı karar alabilmek, bunun için de verimli bir şekilde analiz yapabilmek gereklidir. SAP SyBase IQ hızlı ve verimli bir şekilde veri çekebilmenize olanak sağlayan veri ambarı uygulamasıdır. Sütun ve grid tabanlı yapısıyla, patentli veri sıkıştırma algoritması ve gelişmiş sorgu performansı ile alışılagelmiş veritabanlarından ayrılmaktadır. Yapısı çok miktarda veri ile çalışabilecek şekilde tasarlanmış olup pek çok farklı sisteme entegre olabilen yapısıyla ekonomik ve performanslı çözümler sunmaktadır. Tam metin arama özelliği, sorgu federasyonu ve internet erişimli analiz gibi özellikleri ile SAP SyBase IQ muazzam hız, sorgulamalarda sürekli daha kesin cevaplar ve ham verileri analitik işleme uygun verilere çevirerek raporlama sunmakta, çıktıların daha tutarlı tahmin edilebilmesini, iş operasyonlarının iç yüzünün daha kolay anlaşılmasını ve dolayısıyla risklerin belirgin bir şekilde azaltılmasını sağlamaktadır.