full
image
#666666
https://www.acron.com.tr/wp-content/themes/smartbox-no-plugins/
https://www.acron.com.tr/
#26ade4
style3

Lojistik Uygulamalar

Müşterilerine en iyi hizmeti vermek isteyen organizasyonlar, hizmet ve ürünlerini hızlı ve kaliteli biçimde müşterilerine ulaştırmaya odaklanmışlardır. Organizasyon içerisinde tüm faaliyetlerin verimli biçimde yerine getirilmesi müşterilere iyi hizmetin ön koşuludur. Lojistik işlemlerin mükemmelliği, müşterilere servis seviyesinin yükselmesi yanında işletme maliyetlerinin düşürülmesi açısından da önemlidir. Bir işletme, tedarikçilerinden müşterilerine tüm iş süreçlerini talep ve pazardaki değişimler ne olursa olsun yerine getirebilir.

Bir çok işletme için, SAP ERP Lojistik uygulamaları, tedarik ve lojistik yürütme, ürün geliştirme ve üretim, satış ve servis gibi anahtar işlemlerin uçtan uca yerine getirilmesindeki mükemmel performansı ile bel kemiği olmuştur. Bu mükemmellik SAP’ın 30 yılın üzerindeki tecrübesinden ve 25 endüstri dalında faaliyet gösteren binlerce başarılı müşterisinden kaynaklanmaktadır.

SAP ERP Lojistik uygulamaları ile, işletmeniz, tam verimlilik, maliyet takibi ve maliyetin düşürülmesi konularında yapabileceklerini görür. Yalın, anlaşılabilir günlük operasyonlar sayesinde, karlılığınızı arttırabilir, kaynaklarınızı ve bütçenizi verimli kullanabilir ve bu şekilde işletmenizde yeniliklere daha fazla yatırım yapabilirsiniz. Gelecekte rekabet avantajı kazanabilir, uzun vadede en iyi işletilen süreçlere sahip bir firma olabilirsiniz.

SAP ERP Lojistik uygulamaları ile elde edeceğiniz fonksiyonaliteler aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

Malzeme Yönetim modülü, malzeme ana verilerinin tanımlanması ilgili üretim yerleri ile bağlanması, sistem içerisinde giriş çıkış ve nakil hareketlerinin yürütülmesi ve takibi, stok takibi, fiziksel envanter işlemlerinin yerine getirilmesi (envanter sayımı, farkların kaydedilmesi), satıcı ana verilerinin oluşturulması, satınalma koşullarının takibi, satınalma sözleşmeleri, satınalma talepleri ve satınalma siparişlerinin oluşturulması ve bu belgelerin onay takibi, ilgili mal hareketlerinin yürütülmesi, fatura kontrol işlemleri gibi süreçleri içerir.

 • Tedarikçi ana veri kontrolü
 • Tedarik işlemleri
 • Tedarikte onay mekanizması
 • Stok yönetimi
 • Tedarikçi değerlendirme
 • Fatura kontrolü
 • Fiziksel Envanter sayımı
 • Malzeme ihtiyaç planlaması

Satış Dağıtım Modülü Sipariş, Sevkiyat ve Faturalama aşamasındaki tüm süreçlerin ve işlemlerin optimize edilmesine yardımcı olmaktadır. SAP ERP yapısı içindeki satış süreç senaryoları kullanıcılara satış ve dağıtım modülündeki tüm süreçlerin efektif bir şekilde yönetilmesine olanak sağlamaktadır.

 • Müşteri ana verileri kontrolü
 • Satış yönetimi
 • Stok kullanılabilirlik kontrolü
 • Fiyatlandırma
 • Faturalama
 • Satış raporlama
 • Karlılık takibi
 • Sevkiyat işlemleri
 • Depo Yönetimi
 • Depo içi işlemlerin yerine getirilmesi ve takibi
 • Raf takibi
 • Nakliye Yönetimi

Üretim Planlama ve Kontrole yönelik Ana Veri uygulamaları ihtiyaç planlama ve kontrol işlemlerine malzeme ayarlarının sistemde oluşturulması ile gerçekleştirilir. Ürünler ve yarı mamüller Satış Siparişi bünyesinde konfigüre edilerek üretime verilecek şekilde oluşturulur.

MRP tarafından mamül ve yarımamul için oluşan tedarik önerileri (Planlı Siparişler) iş emrine dönüştürülür veya direk olarak iş emri açılır.

Malzeme ihtiyaç Planlaması tüm üretim yeri bazında bütün malzemeler için çalıştırılabileceği gibi tek ve/veya çok kademeli olarak herhangi bir ürün, yarımamul, hammadde için de çalıştırılabilecektir. Net planlama (kullanabilir stoğu gören) şeklinde çalıştırılacak ihtiyaç planlama sonuç olarak imal edilecek ve satın alınacak malzemeler için tedarik önerileri oluşturulmaktadır.

 • Talep planlama
 • Üretim yönetimi
 • Üretim planlama ve kontrol
 • Üretim maliyetlerinin takibi

SAP MII (Manufacturing Integration and Intelligence), üretimden veri toplama, otomatik üretim teyitleri verme, hedef maliyet hesaplama, duruş analizleri, OEE hesaplamaları, kapasite kullanımları, verimlilik hesapları, otomatik uyarı ve bildirimler gibi fonksiyonları ile etkin bir üretim yönetimi sağlamaktadır.

Bakım Onarım modülü kontrol, önleyici bakım ve tamir işlemlerini kapsamaktadır. Diğer modüllerle mevcut entegrasyon sayesinde (örneğin, malzeme yönetimi, satış ve dağıtım, üretim, personel yönetimi ve maliyet muhasebesi) veriler herzaman güncel tutulur ve bakım onarım ve müşteri servisi için gerekli olan işlemler diğer modüllerde otomatik olarak tetiklenir.

 • Ekipman yönetimi
 • Planlı bakım onarım işlemleri
 • Arızi bakımlar

Müşterilere verilen bakım ve onarım hizmetlerinin kayıt altına alınmasını, planlanmasını sağlamaktadır. Ortaya çıkan maliyetlerin kontrolünü ve faturalama sürecini takip eder.
Müşteri servisi modülü, başta satış-dağıtım, maliyet muhasebesi, malzeme yönetimi modülleri olmak üzere bir çok modül ile entegre çalışmaktadır.
Müşteri servisi modülü dahilinde organizasyonlar; mekansal, teknik veya işlevsel olarak şekillendirilebilir. Nesneler bu organizasyon yapısı içerisinde hiyerarşik olarak sınıflandırılabilir. Malzeme ve seri numarası takibi ile nesnelerin takibi kolaylaştırılır. Nesneler üzerindeki ölçüm noktaları ve sayaçların takibi yapılabilir. Aynı zamanda nesneler için standart arıza, neden, görev, işlem vb. kataloglar hazırlanabilir.

 • Servis talepleri yönetimi
 • Arıza bildirimlerinin takibi
 • Servis anlaşmaları
 • Garanti takibi

Kalite Yönetimi modülü, uygulanacağı süreç içerisinde aşağıda belirtilen ana verilerin oluşturulmasının ardından kontrol planı, iş planı, malzeme belirtimi ya da planlama reçetesi oluşturulması aşamaları ile başlar. Oluşturulan bu planlara bağlı olarak kontrol partisinin yaratılması, sonuç girişi yapılması, kullanım kararı verilmesi ve hata girişinin yapılması otomatik ya da manuel olarak sağlanır.

 • Kontrol planlarının oluşturulması
 • Kalite kontrol ölçümlerinin sistemsel takibi
 • Kalite sertifikalarının takibi

Projeler genel olarak firmaların dahili bir iş sürecidir. Projenin yürütülmesinde tüm yapılacakları kontrol edebilmek için projeye katılım gösteren tüm departmanların uyum göstereceği projeye özel bir organizasyonel yapı kurulmalıdır. Projeyi bütünü içinde yürütmeden önce proje hedefleri tam olarak tanımlanmış ve proje faaliyetleri yapılandırılmış olmalıdır. Açık ve tüm belirsizliklerinden arınmış bir yapı başarılı proje planlaması, izlemesi ve kontrolüne temel teşkil etmektedir.

 • Proje adımlarının girilmesi
 • Yapılan lojistik hareketlerin projenin alt kırılımları ile ilişkilendirilmesi
 • Oluşan maliyetlerin proje bileşenleri ile ilişkilendirilmesi

SAP eWM – Gelişmiş Depo Yönetimi

SAP ERP ile rahatça entegre olabilen bir yeni nesil depo yönetim sistemidir. Günümüz teknoloji ve iş dünyasının gerektirdiği tüm çağdaş depo yönetimi süreçlerini destekler.
Tüm depo otomasyonu sistemleri ile entegrasyon yapılabilmektedir. Otomasyon Entegrasyonu Modülü ile PLC’lere doğrudan entegre olabilmektedir. Böylece entegrasyon için herhangi bir arayüz geliştirme ihtiyacı ortadan kalkar.

EWM içinde bulunan İş Gücü Planlama ve İzleme Modülü ile çalışanlar daha iyi takip edilir ve böylelikle % 5 ile %15 arasında iş gücü maliyetlerinin azaltılması söz konusu olabilmektedir. Depo iş yükü simülasyonu ve kapasite planlama yapmaya imkan verir.

SAP EWM modern bir teknoloji dostudur. RF el terminalleri, Pick By Voice sistemleri ve RFID sistemleri ile doğrudan entegre olabilir. Standart el terminali ekranları mevcuttur.

Depo adresi belirleme optimizasyonu, depo içi re-organizasyon, çekme paketleri planlaması ve gelişmiş depo iş emirleri yaratma optimizasyonu kullanımı ile deponuzda daha az yer kullanarak çalışmanızı sağlar ve böylece depolama maliyetlerinde alan kullanımı açısından maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.
Yard management modülü ile sadece depo içini değil aynı zamanda deponun hemen dışında bulunan peronları, araç park alanlarını, giriş/çıkış kapılarını takip etmenize olanak sağlar.

Depo Yönetimi kokpiti kullanımı ile depoda olup bitenleri anlık olarak takip edebilir ve anında aksiyon alabilirsiniz. Tanımlayacağınız alarm mekanizmaları ile otomatik aksiyonlar planlayabilirsiniz. Bu uygulama size şeffaflık, hız ve esneklik kazandırır. Bu kazanımlar, daha yüksek hizmet seviyesine ulaşmanızı ve müşteri memnuniyetinizi artırmanız için fırsat sunar.

EWM sistemi yüksek işlem hacimli depoların ihtiyaçlarını karşılayacak mimari ile tasarlanmıştır. Kompleks iş süreçlerini destekleyecek nitelikte depo iş emirleri yaratma senaryoları mevcuttur. Paketleme ve etiketleme gibi katma değerli hizmetlerinizi sistemde takip etmenize olanak sunar.

default
Yazılar yükleniyor...
link
#6E787E
on
none
loading
#6E787E
off
Back