SAP HXM İnsan Kaynakları Deneyim Çözümleri

SAP HXM İnsan Kaynakları Deneyim Çözümleri/strong>

İşletmelerin insan kaynaklarını daha verimli kullanmasında, maliyetlerini düşürmede, personelin kendileri için en uygun pozisyonda çalışması ile artan motivasyon sayesinde firma hedeflerinin hayata geçirilmesinde temel teşkil etmektedir.

İşe personel seçimi ve yerleştirmeden çalışanların performans değerlendirmesine, ücret yönetiminden seyahat ve eğitim planlamasına kadar personel ile ilgili olabilecek tüm süreçleri içeren alt modüllerden oluşmaktadır.

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu bu süreçleri içeren alt modüller ile zenginleştirilerek gelişime açık yapısı ile SAP İnsan Kaynakları, kademeli geçiş yapacak şekilde esnek yapıda tasarlanmıştır.

Bunlara ek olarak ESS (Çalışan Self Servis) / MSS (Yönetici Self Servis) modülünü kullanarak çalışan ve yöneticiler web üzerinden bu süreçlere etkin olarak katılmaktadırlar.

İnsan Kaynakları Fonksiyonları

İşletme yapısına uygun çalışma grupları oluşturularak personel ana verilerinin(kişisel bilgiler, pozisyon, haklar, çalışma saatleri…) sistematik olarak tutulduğu alandır. Personellere ait oluşturularn bu veri dosyaları ile sistemde tarihsel bazda izlenebilirlik sağlanır.

Ücret Yönetimi
İşlerin ve pozisyonların göreceli olarak değerlerinin belirlenmesini kapsar.Ücret araştırmaları ücret yapısının kurulmasına temel teşkil eder. Ayrıca gerçek personel maliyetleri ile bütçelenen maliyetlerin karşılaştırılması yapılır.

Personel Masraf Planlaması
Masraf kalemlerine göre personel giderlerinin kişi/departman bazında hesaplanması, planların yapılması ve kararların alınmasını kapsar.

Bordro
Bordro ile ilgili işletmeye özgü hesaplamaların yapılması, yasal prosedüre uygun hesaplama uygulamaları, SSK, İşkur rapor çıktıları, banka disketlerinin hazırlanması işlemlerini kapsar. Bordronun muhasebe modülü ile entegre yapısı ile otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Zaman Yönetimi
Personel çalışma sürelerinin, izin kota ve durumunun takip edildiği, varsa vardiya sisteminin planlandığı alt modüldür. Oluşan zaman çizelgesine göre ücret hesaplaması yapılır.

Bütçe Yönetimi
Bütçe Yönetimi, firma hedeflerinin belirlenmesi, planlamaların yapılması ve gerçekleşen işlemlerin bütçelerle kontrolünü sağlayıp yönetim mekanizmalarının kararlarına destek sağlamak için kullanılmaktadır.

İşe Yerleştirme Yönetimi
İşletmenin en iyi çalışanları bulması amaçlı açık pozisyonlar için gerekli kalifikasyonların belirlenmesini, başvuru kayıtlarının tutulması ve takibi, başvuruların uygunluk değerlendirmelerinin yapılmasını içerir.

Yetkinlik Yönetimi
İşe alım sürecinde uygun kişiyi uygun pozisyona yerleştirmek ve mevcut personelin gelişimini amaçlayan yaklaşımla pozisyonun gerektirdiği özellikler ile personelin sahip olduğu niteliği karşılaştırarak optimum kararın verilmesini sağlamaktadır.

Performans Yönetimi
Kurumsal hedefleri gerçekleştirme yolunda çalışanlar için performans kriterleri belirleyerek motivasyonu arttırmayı amaçlayan, gelişim programlarının planlanmasını yapıldığı alt modüldür.

Eğitim ve Toplantı Yönetimi
İşletme eğitimlerinin planının ve takibinin yapılması, maliyetlerinin çıkartılması, katılımcılar ile ilgili kayıt işlemlerinin yapılması ve eğitim değerlendirmelerinin yapılması için hazırlanmıştır.

Seyahat Yönetimi
Seyahat süreçlerini optimize eden uygulamalarla planlama, maliyetleme, zaman yönetimi fonksiyonlarını içine alacak şekilde tasarlanmıştır.

Çalışanların ve yöneticilern İnternet üzerinden insan kaynakları süreçlerine etkin katılımlarını sağlayarak zaman ve iletişim verimliliğinde artış amaçlar.

İnternet üzerinden istihdam, en iyi kişileri bulmayı ve olası adayları tanımak ve değerlendirmek için gerekli olan takım halinde işbirliğini koordine etmeyi sağlar. Yetenek deposu, personel alımı, hizmet merkezi, analitikler gibi öğeleri vardır. İleri portal ve işbirliği teknolojisi çözümün iş ortakları arasında verimli bir işbirliği yapmasına olanak verir.