full
image
#666666
https://www.acron.com.tr/wp-content/themes/smartbox-no-plugins/
https://www.acron.com.tr/
#26ade4
style3

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmelerin insan kaynaklarını daha verimli kullanmasında, maliyetlerini düşürmede, personelin kendileri için en uygun pozisyonda çalışması ile artan motivasyon sayesinde firma hedeflerinin hayata geçirilmesinde temel teşkil etmektedir. İşe personel seçimi ve yerleştirmeden çalışanların performans değerlendirmesine, ücret yönetiminden seyahat ve eğitim planlamasına kadar personel ile ilgili olabilecek tüm süreçleri içeren alt modüllerden oluşmaktadır. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu bu süreçleri içeren alt modüller ile zenginleştirilerek gelişime açık yapısı ile SAP İnsan Kaynakları, kademeli geçiş yapacak şekilde esnek yapıda tasarlanmıştır.

 

Bunlara ek olarak ESS (Çalışan Self Servis) / MSS (Yönetici Self Servis) modülünü kullanarak çalışan ve yöneticiler web üzerinden bu süreçlere etkin olarak katılmaktadırlar.

İnsan Kaynakları Fonksiyonları

 

Personel İdaresi


İşletme yapısına uygun çalışma grupları oluşturularak personel ana verilerinin(kişisel bilgiler, pozisyon, haklar, çalışma saatleri…) sistematik olarak tutulduğu alandır. Personellere ait oluşturularn bu veri dosyaları ile sistemde tarihsel bazda izlenebilirlik sağlanır.

Ücret Yönetimi
İşlerin ve pozisyonların göreceli olarak değerlerinin belirlenmesini kapsar.Ücret araştırmaları ücret yapısının kurulmasına temel teşkil eder. Ayrıca gerçek personel maliyetleri ile bütçelenen maliyetlerin karşılaştırılması yapılır.

Personel Masraf Planlaması
Masraf kalemlerine göre personel giderlerinin kişi/departman bazında hesaplanması, planların yapılması ve kararların alınmasını kapsar.

Bordro
Bordro ile ilgili işletmeye özgü hesaplamaların yapılması, yasal prosedüre uygun hesaplama uygulamaları, SSK, İşkur rapor çıktıları, banka disketlerinin hazırlanması işlemlerini kapsar. Bordronun muhasebe modülü ile entegre yapısı ile otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Zaman Yönetimi
Personel çalışma sürelerinin, izin kota ve durumunun takip edildiği, varsa vardiya sisteminin planlandığı alt modüldür. Oluşan zaman çizelgesine göre ücret hesaplaması yapılır.

Bütçe Yönetimi
Bütçe Yönetimi, firma hedeflerinin belirlenmesi, planlamaların yapılması ve gerçekleşen işlemlerin bütçelerle kontrolünü sağlayıp yönetim mekanizmalarının kararlarına destek sağlamak için kullanılmaktadır.

Personel Gelişim

İşe Yerleştirme Yönetimi
İşletmenin en iyi çalışanları bulması amaçlı açık pozisyonlar için gerekli kalifikasyonların belirlenmesini, başvuru kayıtlarının tutulması ve takibi, başvuruların uygunluk değerlendirmelerinin yapılmasını içerir.

Yetkinlik Yönetimi
İşe alım sürecinde uygun kişiyi uygun pozisyona yerleştirmek ve mevcut personelin gelişimini amaçlayan yaklaşımla pozisyonun gerektirdiği özellikler ile personelin sahip olduğu niteliği karşılaştırarak optimum kararın verilmesini sağlamaktadır.

Performans Yönetimi
Kurumsal hedefleri gerçekleştirme yolunda çalışanlar için performans kriterleri belirleyerek motivasyonu arttırmayı amaçlayan, gelişim programlarının planlanmasını yapıldığı alt modüldür.

Eğitim ve Toplantı Yönetimi
İşletme eğitimlerinin planının ve takibinin yapılması, maliyetlerinin çıkartılması, katılımcılar ile ilgili kayıt işlemlerinin yapılması ve eğitim değerlendirmelerinin yapılması için hazırlanmıştır.

Seyahat Yönetimi
Seyahat süreçlerini optimize eden uygulamalarla planlama, maliyetleme, zaman yönetimi fonksiyonlarını içine alacak şekilde tasarlanmıştır.

Portal ESS / MSS


Çalışanların ve yöneticilern İnternet üzerinden insan kaynakları süreçlerine etkin katılımlarını sağlayarak zaman ve iletişim verimliliğinde artış amaçlar.

SAP eRecruitment - e İşe Alım


İnternet üzerinden istihdam, en iyi kişileri bulmayı ve olası adayları tanımak ve değerlendirmek için gerekli olan takım halinde işbirliğini koordine etmeyi sağlar. Yetenek deposu, personel alımı, hizmet merkezi, analitikler gibi öğeleri vardır. İleri portal ve işbirliği teknolojisi çözümün iş ortakları arasında verimli bir işbirliği yapmasına olanak verir.

SuccessFactors

ACRON SAP HCM çözümlerindeki danışmanlık hizmetlerini bulut tabanlı SAP SuccessFactors ürünleriyle zenginleştiriyor.

Bulut tabanlı İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Capital Management – HCM) alanında sunduğu çözümlerle ve sahip olduğu başarılı ekip ve teknolojiler ile bundan böyle SAP’nin bulut çözümleri arasında hizmet verecek olan SuccessFactors; SAP’nin bulut uygulamaları, platform ve altyapılarında yakaladığı ivmenin artışını sağlayacak. SAP ile SuccessFactors arasındaki işbirliğiyle, ilgili iş süreçlerinin yönetimi için gelişmiş, uçtan uca bulut çözümlerinin hazırlanması bekleniyor.

ACRON, bugüne kadar İnsan Kaynakları Yönetimi alanında gerçekleştirdiği projelere ve edindiği bilgi birikimine SuccessFactors uygulamalarını da ekleyerek bu alandaki uzmanlığını pekiştiriyor.

Rekabet çetin, bütçeler dar, iş gücünüzü efektif yönetmek hiç bu kadar kritik olmamıştı.

Başarılı olmak için takımınız birlikte çalışıyor olmalı ve doğru yönde konumlandırılmalıdır. Çalışanlarınız yaptıkları  işin stratejik önemini anlamalı ve çalıştıkları iş alanındaki değişen koşullara anında ayak uydurabilmelidir.

 • Mevcut iş gücünüzü daha kapsamlı görmenizi,
 • Çalışanların işbirliğini ve iletişimini düzenlemenizi,
 • Çalışanların hedeflerini doğru bir stratejiyle belirlemenizi,
 • Yüksek performans gösterenleri daha iyi belirlemenizi, elinizde tutmanızı  ve ödüllendirmenizi,
 • Yenilikçi bir performans yönetimiyle hedeflerinize ulaşmanızı,
 • Daha bilinçli kararlar almanızı

daha kolay hale getirir…

İşe alımda hatalı tercihler pahalıya mal olabilir. Öyleki işiniz için aradığınız mükemmel çalışanı kaçırabilirsiniz.

The Recruting Plus, Success Factors BizX Platformu’yla Recruiting ve Social Founding ürünlerini bir araya getirir. Bu güçlü birleşim, işe alımda daha faydalı ve stratejik kararlar almanız için gereken her şeyi size verir. Böylece aradığınız çalışanı ilk seferde bulabilir ve işe alabilirsiniz.

Recruiting Plus;

 • En iyi yeteneği bulmak için sosyal ağlarınızı harekete geçirmenizi,
 • İşe alımda sizin için hangi sosyal ağların en uygun olduğunu anlamınızı,
 • İşe alım üretkenliği ve iş birliğini düzenlemenizi,
 • Mevcut iş gücünüzü görmenizi ve işe alımdaki etkisini ölçmenizi,
 • İş başarınızı sürdürmenizi daha kolay hale getirir.

Daha akıllı bir iş gücü,  güçlü bir rekabet avantajı olabilir. Bunu yapabilmek için; doğru bir öğrenme stratejisi ve doğru bir öğrenme çözümüne ihtiyacınız vardır.

Learning Plus,  en kapsamlı yenilikçi öğrenme çözümlerini sunmak için BizX Platform ile Learning and Jam ürünlerini bir araya getirir. Siz çalışanlarınızın kariyer gelişimine katkıda bulunurken, sosyal ve değişken bilgi, öğrenme programlarızın etkinlik ve verimliliğini artırır.

Learning Plus;

 • İş gücünüzü geliştirerek ve kullanarak üretkenliğinizi arttırmanızı,
 • Saas tabanlı öğrenme yoluyla operasyonel harcamalarınızı azaltmanızı,
 • Öğrenme faaliyetlerinizi izleme ve ölçmenizi,
 • Çalışanların niteliklerine göre otomatik olarak eğitimler atamanızı,
 • Sosyal ve karma öğrenmeyi paylaşmanızı,
 • Öğrenme programlarınızın iş  etkisini değerleme ve ölçmenizi,
 • Kuruluşunuz genelinde müşterilerinize ve ortaklarınıza eğitimler vermenizi,
 • “Yolculukta Öğrenme” için mobil erişimi desteklemenizi daha kolay hale getirir.

default
Yazılar yükleniyor...
link
#6E787E
on
none
loading
#6E787E
off
Back