Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız

Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikamız 

ACRON, kullanmakta olduğu bilgi varlıklarının güvenliğini ve sunduğu hizmetlerin kalitesinin devamlılığını sağlamak amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimser;

  • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılar. Zamanında, hatasız ve eksiksiz çözümler üreterek müşteri memnuniyeti sağlar.
  • Erişilebilir ve ölçülebilir Bilgi Güvenliği ve Kalite hedefleri tespit ederek, takip eder.
  • Çalışanlar, müşteriler ve çözüm ortaklarıyla uzun soluklu kazan-kazan ilkesine dayalı ilişki kurar.
  • Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni ve İş Süreçleri’ni; iş alanlarının tümünde performansı ve yaratılan değerleri geliştirecek şekilde sürekli izler, iyileştirir ve bu amaca yönelik gerekli kaynakları temin eder.
  • Sahip olduğu bilgileri tespit eder, karşılaşılabilecek güvenlik risklerini değerlendirir. Tüm Bilgi Güvenliği açıkları ve şüphelenilen zayıf noktaları tespit ederek gerekli önlemleri alır. Bilgi Güvenliği seviyesini ve kurum itibarını zedeleyebilecek etkilerden korur.
  • Bilgi Güvenliğinin ve Kalitenin kurumsal bir sorumluluk olduğunun bilincindedir.
  • Bilgi Güvenliği kontrollerinin ve Kalite Yönetim süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli rolleri tanımlar, yetkileri belirler ve sorumluları tayin eder. Tüm çalışanların Bilgi Güvenliği ve Kalite bilincine sahip olmasını sağlar.
  • Tüm sözleşme, kanun ve mevzuatlar da belirlenen gerekliliklere uygun çalışmak, ACRON çalışanlarının birincil sorumluluğudur.