Uygulama Destek Hizmetleri

SAP projeleri canlıya alındıktan sonra proje sonrasında kullanıcıların desteklenmesi, yeni iş taleplerinin modellenip devreye alınması, ek taleplerin yönetilmesi gibi konu başlıkları ACRON, SAP Destek Hizmetleri ekibi tarafından sağlanmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarına özgü oluşturulan destek modelleriyle müşterilerin kesintisiz SAP sistemlerinde destek alması ve profesyonel bir ekip tarafından iş süreçlerinin desteklenmesi mümkün olmaktadır. Uzaktan, yerinde, tam/yarı zamanlı gibi farklı kriterler ölçümlenerek sunulan hizmette müşterilere belli SLA – Hizmet Seviye Anlaşmaları doğrultusunda dönüş sağlanmaktadır. ACRON destek hizmetleri sayesinde projedeki açık konular kayıt altına alınarak sıkıntılı süreçlerin iyileştirilmesi ve destek performansının ölçümlenmesi hedeflenmektedir. Bu hizmet ile müşterilerimize düzenli geri bildirimler yaparak sistemin daha verimli ve efektif kullanılması sağlanmaktadır.

Yürüyen SAP platformunuzu  gerçek ve eş zamanlı, ölçülebilir bir tabanda “Web Portal” mantığı ile destekliyor. Her modüldeki özellikle destek hizmetlerine tahsis edilmiş uzman kadrosu ile uçtan uca destek hizmeti veriyor.

ACRON, yapmış olduğu sayısız projelerden edinmiş olduğu tecrübeyi müşterilerinin hali hazır SAP platformlarındaki anlık problemleri giderme konusunda “hızlı – düşük maliyetli – ölçülebilir ve müşteri ihtiyacına özel olarak hazırlanan” “Destek Hizmet Paketleri”ni müşterilerinin faydasına sunmaktadır.

Destek platformu, müşterilerin, uygulama, uygulama geliştirme ve sistem yönetimi konularındaki her türlü talebine dünya standartlarındaki hizmet kalitesi ile cevap veriyor.

ACRON, Destek Hizmet Paketleri sayesinde “izlenebilir-ölçülebilir” destek hizmetleri ile müşterilerinin SAP yatırımlarının verimli kullanılmasına katkıda bulunuyor. Ortaya çıkan anlık problemlerin giderilmesinde ve buna bağlı olarak iş sürekliliğinin sağlanmasında müşterilerinin her zaman yanında olan ACRON, destek paketleri ile alınacak desteğin “sürekliliğini” ve“düşük maliyet kriterlerine uygunluğunu” da garanti altına alıyor. ACRON’un destek hizmetleri için müşterilerinin kullanımına sunduğu web tabanlı “ACRON Destek Hizmetleri Portalı”, müşterilerin açmış olduğu destek talebinin durumu hakkında detaylı bilgi almasını sağlıyor.