full
image
#666666
https://www.acron.com.tr/wp-content/themes/smartbox-no-plugins/
https://www.acron.com.tr/
#26ade4
style3

Proje Bazlı Hizmetler

Versiyon Yükseltim Projeleri

Gerek değişen pazar koşulları gerekse müşteri beklentilerinin artması sebepleri firmalardaki versiyon yükseltimi ihtiyacını kaçınılmz kılar. ACRON, SAP yazılımına gelen yeniliklerin kullanıcılara iletilmesi için gerekli eğitimleri de vererek versiyon yükseltimi sonrası müşterilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

 

Kalite Denetim Danışmanlığı

SAP Uygulama veya versiyon yükseltme projelerinde firmaların stratejik ve operasyonel hedeflerinize ulaşmasına yardımcı olarak başarıyı maksimize etmek amaçlanmaktadır.Projelerde SAP ürünlerinin sunduğu tüm avantajardan yararlanıp yararlanılmadığını, önceden belirlenen bütçe ve zaman kısıtlarına uyulup uyulmadığını, projenin firmanın beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanıp tasarlanmadığını analiz eden bir SAP hizmetidir. Projelerin etkin ve maliyet gözeterek çalışması ve başarısızlık riskini azaltmak amacıyla geliştirilen bu uygulama projenin zayıf noktalarını belirleyerek müşteriye bir aksiyon planı sunmayı içerir.

 

Türkiye Yaygınlaştırma (roll-out) Hizmetleri

Çok uluslu firmaların Türkiye operasyonlarında lokal mevzuat konuları ve uygulama geliştirme hizmeti sağlamaktadır. Projelerde, yabancı şirketlerin Türkiye’de yer alan işletmelerine yönelik mevcut şablonları korunarak Türkiye’deki kullanıcılara yönelik eğitimler ve uygulama desteği  de sağlanmaktadır.

 

SAP Eğitim Hizmetleri

ACRON, proje öncesi verdiği eğitimler ile kullanıcıların proje sürecine daha etkin dahil edilmesini sağlamaktadır. Proje bitimindeki eğitimler ise kullanım becerisini arttırmaya yönelik gerçekleştirilir ki bu da projenin verimliliğini ve yatırımın geri dönüşünü arttıran unsurlardan biridir

default
Yazılar yükleniyor...
link
#6E787E
on
none
loading
#6E787E
off
Back