full
image
#666666
https://www.acron.com.tr/wp-content/themes/smartbox-no-plugins/
https://www.acron.com.tr/
#26ade4
style3

SAP Proje Yönetimi

Danışmanlığın başarıyla uygulanması için en önemli unsurlardan biri de proje süresince eldeki kaynakların en verimli şekilde kullanılarak, belirlenen hedeflere belirlenen zaman diliminde ulaşmak için yapılan planlama ve kontrol süreçleridir. ACRON, deneyimli proje yönetim ekibi ile daha önceden defalarca denenmiş ve başarısı kanıtlanmış SAP’nin uluslararası uygulama metodolojisini kullanarak geniş kapsamlı SAP projelerini başarıyla hayata geçirmiştir.

ASAP Metodoloji

ACRON, proje yönetimini SAP uygulamalarının daha hızlı uygulanmasına yönelik metodolojisi olan ASAP Metodolojisi ile yürütmektedir. SAP iş uygulamalarının daha hızlı uygulanmasına yönelik metodolojiye ASAP adı verilmektedir. ASAP’ta proje yönetimi için beş ayrı aşama vardır. Her aşama sonucunda yapılan kalite doğrulamasının ardından bir sonraki aşamaya geçilebilir.

ASAPRoadmap

 

 

 

 

 

Proje Hazırlıkları (Project Preparation)

SAP ERP projesinin ilk fazının amacı proje planını oluşturmak ve her anlamda SAP ERP projesine hazırlanmaktır. Her ERP projesinin kendine özgü amaçları, kapsamı ve öncelikleri vardır. Bütçe ve raporlama uygulaması için hazırlanırken, projenin başında adreslenmesi gereken bazı önemli konular vardır. Bunlar:

 • Proje hedeflerinin ve amaçlarının belirlenmesi
 • Uygulamanın kapsamının netleştirilmesi
 • Uygulama stratejisinin belirlenmesi
 • Genel proje takviminin, uygulama ve eğitim sırasının belirlenmesi
 • Proje organizasyonunun ve komitelerin oluşturulması
 • Kaynakların tayin edilmesi
 • Proje çalışma ortamının ve sisteminin oluşturulması

olarak özetlenebilir. Bu konuların uygulamanın başında ele alınması, projenin etkin bir şekilde devam etmesini ve başarılı bir SAP uygulaması için sağlam bir altyapının kurulmasını sağlar.

Kavramsal Tasarım (Business Blueprint)

Bu safhada amaç iş (kavramsal) tasarımı raporunu ortaya çıkartmaktır. Kavramsal tasarım raporu, ihtiyaç analizleri sonucu ortaya çıkan bilgileri birarada toplayan rapordur. Şirketin raporlama süreçlerini içerir ve uygulanan yazılım yardımıyla işlerin ne şekilde yürütüleceğinin belirlenmesine yöneliktir. Bu fazın en önemli konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Proje amaç ve hedeflerinin gözden geçirilerek güncellenmesi
 • Kapsamın yeniden ve daha detaylı olarak belirlenmesi
 • Proje Eğitim planında belirtilen eğitimlerin alınması
 • İşletme rapor yapısının ve raporların detaylı olarak tanımlanması
 • Kavramsal Tasarım Raporunun oluşturulması
 • Proje plan ve çizelgelerinin gözden geçirilmesi ve gerekirse yenilenmesi

Bu işlerden en önemlisi, şirketin ihtiyaç duyduğu ve/veya SAP yazılımının kullanımı ile birlikte ihtiyaç duyacağı iş süreçlerinin tesbit edilmesi ve Kavramsal Tasarım Raporu içerisinde detaylarıyla oluşturulmasıdır.

Gerçekleştirme (Realization)

ERP uygulama projesinin bu fazında amaç, Kavramsal Tasarım Raporunu temel alarak tüm bütçe ve raporlama gereksinimlerinin ERP sistemi içerisinde uygulanmasıdır. Bu faz sonrasında Kavramsal Tasarımda belirlenmiş veri giriş ekranlarının, fonksiyonların, raporların, fiili  veri entegrasyonlarının sistemde tamamlanmış, münferit testlerin yapılmış ve canlı kullanıma geçiş için test sisteminin onaylanmış olması gereklidir. Projenin en uzun fazı olan Gerçekleştirme fazındaki en önemli işler aşağıda listelenmiştir:

 • Veri saklamak için veri tabanı ve uygulamanın kurulumunun yapılması
 • Kaynak sistem bağlantılarının yapılması ve onaylanması
 • Veri giriş ekranlarının tamamlanması
 • Fonksiyonların tamamlanması
 • Raporların geliştirilmesi
 • Yetkilendirmelerin yapılması
 • Son Testlerin Yapılması
 • Son Kullanıcı Eğitim Dokümantasyonunun Hazırlanması

Bu fazda kavramsal tasarım aşaması sonunda Kavramsal Tasarım Raporu ile belgelenmiş olan gereksinimler ERP sisteminde gerçekleştirilir.

Canlı Kullanım Hazırlıkları (Final Preparation)

Bu fazın temel amacı canlı kullanıma geçmeden önce son hazırlıkların yapılması, açık kalmış olan konuların çözülmesi ve sistemi fiilen kullanacak olan şirket çalışanlarının bunu mükemmelen yapabilmeleri için gerekli eğitimleri almalarının sağlanmasıdır. Son hazırlıklar fazındaki en önemli işler şunlardır:

 • Son Kullanıcı Eğitimlerinin Tamamlanması
 • Canlı Kullanım Sisteminin Hazırlanması
 • Canlı Kullanıma Geçiş ve Canlı Kullanım Desteği (Help Desk) Planlamasının Yapılması
 • Canlı Kullanıma Geçiş

Bu faz özet olarak, şirket canlı kullanıma geçmeden önceki tüm son hazırlıkların yapılmasını ve canlı kullanıma geçişini içerir.

Canlı Kullanım Desteği (Go Live and Support)

Canlı kullanıma geçildiği anda  proje sona ermez. Canlı kullanım sırasında danışmanların kullanıcılara yoğun olarak destek oldukları bir sürecin yaşanması büyük önem taşır. Canlı kullanım desteğinin sona ermesinden sonra da kullanıcıların çeşitli sorular yöneltmek ve yardım almak için ihtiyaç duyacakları bir destek merkezinin kalıcı olarak kurulması gereklidir. ASAP’ın beşinci fazı olan Canlı Kullanım Desteği fazı içerisinde gereken destek kullanıcılara verilmektedir.

default
Yazılar yükleniyor...
link
#6E787E
on
none
loading
#6E787E
off
Back