Kart satışlarının SAP FI, SD, MM modülleriyle entegre

Kart satışlarının SAP FI, SD, MM modülleriyle entegre, online olarak yapılması sağlanmıştır.
Kullanım ağı, 81 il, 154 ana bayiden oluşmaktadır.
Bütün süreçler anlık olarak takip edilebilmekte ve raporlanabilmektedir.