SAP İş Süreçleri Yönetimi

SAP İş Süreçleri Yönetimi(BPM), operasyonel iş süreçlerinizi en iyi şekilde yönetmenizi ve izlemenizi sağlar.
Modelleme tabanlı geliştirme ortamı ile, üst seviye yarar sağlayacağınız uygulamalar geliştirmenizi kolaylaştırır.
ERP sistemlerinizdeki iş süreçlerinizin yanı sıra, BPM portali üzerinden, bağımsız süreçler tasarlamak da mümkündür.