SAP BPC – İş Planlama, Tahmin, Konsolidasyon

  • Anasayfa
  • SAP BPC – İş Planlama, Tahmin, Konsolidasyon

SAP BPC -Business Planning & Consolidation - İş Planlama, Tahmin, Konsolidasyon

SAP BPC -Business Planning & Consolidation – İş Planlama, Tahmin, Konsolidasyon ile daha hızlı, daha tutarlı, daha esnek bütçeleme ve planlama süreçleri.

Şirket performansınızı tutarlı bir şekilde yönetmek için stratejik hedeflerinizle uyumlu, doğru zamanda, doğru planlar ve bütçeler hazırlamanız gerekir. Kurumsal planları ve departman planlarını sorunsuz bir şekilde entegre edebilmeli, iş senaryolarını hızla modelleyebilmeli ve hızla değişen işletme koşullarını yeniden tahmin edebilmelisiniz. Konsolidasyon ve şirket bilgilerini harici ve dahili olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFSR) ve mali tabloların elektronik olarak doldurulmasını da içeren Genişletilebilir İş Raporlama Dili (XBRL) biçimindeki yasal gerekliliklere ilişkin sıkı yönergelere uyabilirsiniz.

ACRON, uzmanlaşmış danışmanlık ekibiyle planlama, bütçeleme ve tahmin süreçlerini sorunsuz hale getirmenizi ve daha hızlı kapanışlar yaşamanızı sağlamaktadır.

SAP BPC - Business Planning & Consolidation